Geologi i Lierne  | Bildearkiv |


Bergartene i Lierne tilhører for det meste det såkalte Formofoss dekkekompleks. Disse bergartene er blant de eldste vi har i Norge.
Noen er opp mot 1000 millioner år gamle. Mesteparten av berggrunnen er overdekket av løsmasser,men noen få steder er det særdeles spennende geologiske fenomen vi kan observere.

Østre Brandsfjell i Nordli
På østre Brandsfjell finner du en av verdens største forekomster av Thulitt
Thulitt er Norges Nasjonalstein. Den er en rosa smykkestein, en manganholdig varietet av mineralet Zoisitt.
Forekomsten ligger ca 7 km sørover i fjellet fra Sibirien, på veien mellom Formofoss og Nordli.
En kjempefin dagstur for familien. Forekomsten er synlig på lang avstand på grunn av den sterkt rosa fargen på fjellet.

Glassberget i Sørli
Glassberget kvartsforekomst kan du plukke krystaller og se hvordan krystallisasjon av kvarts har foregått i berggrunnen. Denne kvartsforekomsten er blant de aller største i Nord-Europa for krystallkvarts. Glassberget er ofte besøkt av geologer og mineralsamlere for sine rike variasjon på mineralet kvarts. Forekomsten inneholder dessuten en rekke andre mineraler i god krystallutvikling.


Skiferindustrien på Jule i Sørli
Juleskiferen er en meget populær bygningsstein. Selve industrien ligger ved krysset mot Berglia og Glassberget. Ta turen innom og se hvordan skiferen bearbeides for ulike formål.
Selve forekomsten er åpen for besøkende etter nærmere avtale.
Røykkvarts fra Glassberget